Об’єднання декiлькох PDF-документiв в один

1. Виберiть i вiдкрийте до 20 PDF-файлiв на своєму комп'ютерi або перетягнiть їх в видiлене поле.

2. Ви можете змiнювати порядок файлiв, видаляти чи додавати новi. Пiсля внесення всiх змiн натиснiть «Створити».

3. Процес конвертацiї буде швидким.

4. Пiсля завершення конвертацiї ви можете завантажити створений PDF-файл.


Швидкий та ефективний сервiс
Це безкоштовний та швидкий сервіс для об’єднання декількох PDF-файлів в один документ. Не потребує реєстрації.
Безпека iнформацiї
Файли конвертуються локально, не надсилаються на сервер чи вiддаленi сховища даних. Таким чином, ваша iнформацiя залишається надiйно захищена.
Зручний iнструмент для конвертацiї
Вашi документи зберiгають свою оригiнальну iнформацiю, але придатну для використання у бiльш унiверсальному форматi. Процес створення PDF-файла триває лише кiлька секунд.