Обрiзання зображень PNG та JPG форматiв

1. Виберiть потрiбне зображення або перетягнiть його у видiлене поле.

2. Ви можете легко обрiзати зображення прямокутним або овальним шаблоном, вiддзеркалити його або обертати.

3. Пiсля всiх налаштувань натиснiть кнопку завантаження, щоб зберегти обрiзане зображення на комп'ютерi.


Швидкий та ефективний сервiс
Це безкоштовний та швидкий сервiс для обрiзки ваших зображень. Не потребує реєстрацiї.
Безпека iнформацiї
Файли конвертуються локально, не надсилаються на сервер чи вiддаленi сховища даних. Таким чином, ваша iнформацiя залишається надiйно захищена.
Зручний iнструмент для конвертацiї
Вашi документи зберiгають свою оригiнальну iнформацiю, але придатну для використання у бiльш унiверсальному форматi. Процес створення PDF-файла триває лише кiлька секунд.